دانلود پاورپوینت بچه طلاق

قسمتی از متن................. بدون شناخت قبلي بدون اينکه از لحاظ شخصيتييکديگر را بشناسند به سرعت تمام ازدواج کردندحال با همان سرعت تمامتصميم به جدايي دارند ونهايتاً به اين طفل معصوم هم رحم نمي کنند و عاقبت طلاق، هرکدام به راه خود مي روند يا زندگي جدي|50314034|ubq
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان دانلود پاورپوینت بچه طلاقآماده دریافت می باشد .

قسمتی از متن................. بدون شناخت قبلي بدون اينکه از لحاظ شخصيتييکديگر را بشناسند به سرعت تمام ازدواج کردندحال با همان سرعت تمامتصميم به جدايي دارند ونهايتاً به اين طفل معصوم هم رحم نمي کنند و عاقبت طلاق، هرکدام به راه خود مي روند يا زندگي جديدي را شروع مي کنند، حال کاري نداريم که در زندگيجديدشان مي توانندموفق باشنديانه، اما چه بر سر حاصلزندگي شان مي آيد و سرنوشت بچه طلاق به کجا ختم ميشود ؟ * آيا اين بچه از لحاظ عاطفي تأمين مي...